Vítejte

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy Brandýs n. L. – Stará Boleslav.

Aktuální informace

  • V týdnu 29. 11. - 3. 12. bude probíhat výuka Přípravné hudební výchovy distanční formou - učebna classroom.
  • V úterý 30. 11. se ruší zkouška pěveckého sboru Kantiléna.
  • Ve dnech 30. 11. a 1. 12. se ruší výuka Přípravného i Komorního smyčcového orchestru.
  • Žáci paní učitelky Kolingerové přecházejí v týdnu 29. 11. - 3. 12. na distanční výuku prostřednictvím učebny google classroom - hudební nauka (1. - 3. ročník), přípravný pěvecký sbor a komorní i sólový zpěv.
  • Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že při návštěvě veřejných akcí ZUŠ musí předložit doklad o očkování nebo o prodělané nemoci COVID-19.
  • Děkujeme žákům i jejich rodičům, že dodržují pravidla k ochraně zdraví a provozu ZUŠ.Hygienická pravidla

Akce pro školní rok 2021/2022

Koncert žáků 25. listopadu v 18.00 koncertní sál školy
Koncert žáků 29. listopadu v 18.00 koncertní sál školy

Základní umělecká škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav
F. X. Procházky 25
250 01, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 43755097
tel: 326 903 672
tel: 737 295 565
Mgr. Jaromíra Stránská
ředitelka školy
e-mail: reditelka@zus-brandys.cz
PhDr. Petra Beránková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky
e-mail: zastupkyne@zus-brandys.cz
Silvie Vasilyová**
ekonomka školy
e-mail: sekretariat@zus-brandys.cz
úřední hodiny denně 13.00 - 16.00 hodin
Budova F. X. Procházky - u kostela

Ostatní

 
info.txt · Poslední úprava: 29.11.2021 19:03 autor: Petra Beránková · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki