Zobrazit navigaci

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. Jaromíra Stránská ředitelka klavír, pěvecký sbor Kantiléna
PhDr. Beránková Petra PhD. zástupkyně ředitelky klavír, přípravná hudební výchova
Mgr. Tereza Bortlová učitelka sólový zpěv
Ilona Copáková učitelka přípravná taneční výchova, tanec klasický a současný
Adéla Čuříková, DiS. učitelka hudební nauka, housle
MgA. Hana Dostálová Roušarová učitelka housle
Mgr. František Fejgl učitel, vedoucí oddělení dechových nástrojů trombon, zobcová flétna, přípravný dechový orchestr, taneční dechový orchestr FF Bandík
Jarmila Hadrabová učitelka housle, přípravný smyčcový orchestr, komorní smyčcový orchestr
Mgr. Alexandr Christianov učitel, vedoucí oddělení klávesových nástrojů klavír, EKN
Viola Chvalová učitelka klavír, korepetice
Petra Jarčičová učitelka keramická tvorba
Jan Ježek, DiS. učitel bicí nástroje, soubor DRUM BAND
Martin Jůzl, DiS. učitel trubka, zobcová flétna
Bc. Ivan Kalesnikovič, DiS. učitel kytara, komorní kytarový soubor
Mgr. Nanuli Kobaladze učitelka klavír, korepetice, zpěv
akad. mal. Jindra Kováříková učitelka výtvarná tvorba
MgA. Veronika Králová učitelka výtvarná tvorba
BcA. Ing. Lenka Krňávková (Potměšilová) učitelka divadelní tvorba, přednes
MgA. Vanda Kubíková učitelka housle, viola
Lucie Kunešová, dipl. um. učitelka, vedoucí akordeonového oddělení akordeon, akordeonový soubor Knoflík
Jiřina Lukešová učitelka hudební nauka, EKN
MgA. Jan Lukš učitel klavír, korepetice, Nástrojový seminář
Bc. Anna Machač Kolingerová učitelka sólový zpěv, přípravný pěvecký sbor Kantilénka
MgA. Kateřina Matlasová učitelka lesní roh, zobcová flétna, komorní hra
BcA. Matěj Meier učitel bicí nástroje
MgA. Pavla Michalová učitelka housle
PaedDr. Alena Morávková učitelka klavír, EKN, korepetice
Ludmila Ogounová učitelka klasická taneční technika, taneční praxe
Ladislav Schneider, dipl. um. učitel violoncello
Václav Slivanský učitel příčná flétna, zobcová flétna
David Smrž učitel klarinet, saxofon, zobcová flétna
Mgr. Dominika Šinaľová učitelka klavír, korepetice
Bořivoj Škorpil, DiS. učitel hoboj, saxofon, zobcová flétna
Jaroslav Šťastný, DiS. učitel kontrabas, basová kytara, tuba
doc. Mgr. Irina Ulrychová učitelka dramatická průprava, základy dramatické tvorby, přednes
BcA. Dagmar Urbanová učitelka příčná flétna, zobcová flétna
BcA. Lukáš Vencovský učitel kytara, přípravný kytarový soubor
Miloš Vitvar Rosůlek, dipl. um. učitel kytara, elektrická kytara
Mgr. Monika Votrubcová učitelka akordeon, hudební nauka, EKN
Mgr. Marina Vyskvorkina učitelka sólový zpěv
MgA. et Mgr. Zelená Sittová Gabriela, Ph.D. učitelka dramatická průprava, základy dramatické tvorby, přednes
Silvie Vasilyová hospodářka
Ivana Hlaviznová Školnice a uklízečka
Radka Svatuňková uklízečka
Pavel Lukeš vrátný
Antonín Krňoul učitel Kytara, elektrická kytara