Elektronická žákovská knížka

28/06/2024
Školní aktuality

Vážení rodiče nových žáků,
na emailové adresy, které jste uvedli v přihláškách, byly rozeslány přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky Vašich dětí.
Jelikož systém změní současný školní rok na příští až 1. srpna, EŽK je prozatím prázdná. K záznamům z výuky bude kompletně připravena až začátkem září, po rozdělení žáků do skupin.
Dne 26. srpna ve 12.00 hodin se v EŽK žáků zobrazí zápis do hudební nauky a přípravné hudební výchovy, nečejte ho dříve.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vedení školy