Zobrazit navigaci

Informace k přijímání žáků a kritéria talentových zkoušek


Informace k přijímacímu řízení


- Uchazeči jsou přijímáni do všech uměleckých oborů na základě výsledků talentové

zkoušky

- Talentové zkoušky škola organizuje v květnu v jednom ze dvou termínů, oba termíny jsou

rovnocenné a budou upřesněny

- Elektronické přihlášky jsou aktivní od začátku března do konce dubna.

- Věnujte pozornost správnému vyplnění přihlášky (zejména diakritika - háčky, čárky, kroužky, tečky), která se ukládá do školního informačního systému Klasifikace. Tento program spravuje celou školní matriku a povinné údaje o žácích, tiskne se z něj vysvědčení.

 Podrobné informace k talentovým zkouškám budou zveřejněny začátkem února


Obsah a kritéria talentových zkoušek


HUDEBNÍ OBOR

Přípravná hudební výchova

Pro děti, které nastupují ve školním roce 2023/2024 do 1. třídy ZŠ

Obsah přijímací zkoušky:

- Zpěv jednoduché lidové písně

- Rozpoznání stoupající a klesající melodie

- Opakování krátkého rytmického úryvku

Kritéria pro přijetí:

- Prokázaný hudební sluch a rytmické cítění

- Dodržení kapacity pro PHV


Hra na hudební nástroj a sólový zpěv

Pro děti, které nastupují ve školním roce 2023/2024 do 2. třídy ZŠ a starší

Obsah přijímací zkoušky:

- Zpěv jednoduché lidové písně s doprovodem klavíru, transpozice

- Rozpoznání vyššího a nižšího tónu, rozpoznání počtu tónů hraných najednou (1 – 3)

- Opakování krátkého melodického úryvku

Kritéria pro přijetí:

- Prokázaný hudební sluch

- Volná kapacita školy pro požadovaný hudební nástroj a sólový zpěv


VÝTVARNÝ A KERAMICKÝ OBOR

Pro děti, které nastupují ve školním roce 2023/2024 do 2. třídy ZŠ a starší

Uchazeči přinesou ukázky domácích prací (10 – 15 kusů, plošné i prostorové)

Obsah přijímací zkoušky – dle zvoleného oboru:

- Kresba a malba podle zadání

- Modelování podle zadání


Kritéria pro přijetí:

- Kvalita realizace podle předlohy

- Zvládnutí formátu, kreativní schopnosti

- Schopnost samostatně pracovat na dané téma


TANEČNÍ OBOR

Pro děti od pěti let (ke dni 1. 9. 2023)

Obsah přijímací zkoušky:

- Cvičení na zemi a v prostoru (po kruhu, po diagonále), opakování zadaných tanečních

kroků

- Taneční improvizace na hudbu

Kritéria pro přijetí:

- Fyzické předpoklady pro tanec (celková pružnost, ohebná páteř, vytočení kyčlí)

- Dobrá pohybová koordinace v souladu s rytmem hudby, schopnost základní taneční

improvizace


LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Pro děti, které nastupují ve školním roce 2023/2024 do 2. třídy ZŠ a starší

Obsah přijímací zkoušky:

- Samostatný přednes (uchazeč si připraví zpaměti jeden krátký text – báseň nebo

prózu)

- Společná dramatická hra (vedená učitelem)

Kritéria pro přijetí:

- Výrazný mluvní projev bez větších logopedických vad

- Schopnost zapojit se aktivně do společné dramatické hry a respektovat zadaná

pravidla

Elektronické přihlášky pro školní rok 2023 - 2024 přijímáme od března 2023.