Zpěv

Nejkrásnějším hudebním nástrojem je lidský hlas. 

Zpěv je tím nejzákladnějším a zároveň nejběžnějším hudebním projevem člověka. 

 Znalost zpěvu a schopnost správného používání mluvního hlasu je základem nejen každého muzikanta nebo hudebního pedagoga, ale nutnou potřebou pro mnoho dalších profesí. 

Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech jako zpěvák amatér, jako student nasměrovaný na pokračování studia profesionálního zpěvu, jako zaměstnanec oboru, ve kterém zpěv a zdravé používání hlasu je nezbytným předpokladem, jako profesionální zpěvák. 

Vyučovací předmět Sólový zpěv je koncipován tak, aby žák získal znalosti a dovednosti v sólovém zpěvu, ve vyšších ročnících i komorním (vícehlasém) zpěvu, ve zpěvu na mikrofon (u muzikálového zaměření), ve schopnosti umět správně používat mluvní hlas, v hlasové hygieně a péči o svoje zdraví, zaměřenou na hlasové ústrojí. 

U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a zpěvu a chceme ho naučit takovým návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb a zároveň podporují jeho vlastní tvořivost a kreativitu. 

Uplatnění naleznou v pěveckém sboru Kantilénka a Kantiléna. V komorním pěveckém souboru.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. Tereza Bortlová učitelka sólový zpěv, hudební nauka
Mgr. Nanuli Kobaladze učitelka klavír, korepetice, zpěv
Bc. Anna Machač Kolingerová učitelka sólový zpěv, přípravný pěvecký sbor Kantilénka, hudební nauka
Mgr. Marina Vyskvorkina učitelka sólový zpěv