Zobcová flétna

Zobcová flétna patří k nejstarším hudebním nástrojům.  Je jedním z nejrozšířenějších  hudebních nástrojů.  Největší oblibě se těšila v období hudebního baroka, kdy byla rozšířena v různých velikostech a laděních. Pozdější novodobý rozkvět zažívá od 2. poloviny 20. století pro svoji dostupnost a široké uplatnění v různých hudebních žánrech, od lidové písně po jazz. Její popularita stále trvá.

 Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a dechovému nástroji a chceme ho naučit takovým návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb, různých žánrů a stylů a zároveň podpořit jeho vlastní tvořivost a kreativitu. Umožňujeme studium nových skladeb různých žánrů a stylů (učební texty obsahují klasické a populární skladby). Velkou výhodou tohoto nástroje je uplatnění jak v sólové hře s doprovodem klavíru, tak v nejrůznějších komorních i souborových uskupeních, která v současné době nabývají na oblibě. Hra na zobcovou flétnu také slouží pro získávání základních návyků, které uplatňují při přestupu na další druhy dechových nástrojů.


Pro začínající žáky ve hře na zobcovou flétnu je nutné zakoupit:

- sopránová zobcová flétna značky Yamaha
- L. Daniel - Škola hry na zobcovou flétnu - 1. díl 

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. František Fejgl učitel, vedoucí oddělení dechových nástrojů trombon, zobcová flétna, přípravný dechový orchestr, taneční dechový orchestr FF Bandík
Martin Jůzl, DiS. učitel trubka, zobcová flétna
MgA. Kateřina Matlasová učitelka lesní roh, zobcová flétna, komorní hra
Václav Slivanský učitel příčná flétna, zobcová flétna
David Smrž učitel klarinet, saxofon, zobcová flétna
Bořivoj Škorpil, DiS. učitel hoboj, saxofon, zobcová flétna
BcA. Dagmar Urbanová učitelka příčná flétna, zobcová flétna