Violoncello

Violoncello je hudební nástroj s nádhernou sametovou barvou. 

Uplatňuje se nejen jako sólový hudební nástroj, ale hlavně v ansámblové hře, tj. v rozličných komorních sestavách (dua, tria, kvartety, atd.), v lidové hudbě, v smyčcovém a symfonickém orchestru, ale samozřejmě i jako nástroj sólový. 

Velký význam má i jako nástroj doprovodný zejména v hudbě barokní, kde spolu s harmonickým nástrojem tvoří součástí continua. 

Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech jako profesionální hudebník nebo jako amatérský muzikant. 

Vyučovací předmět hra na violoncello je koncipován tak, aby žák získal znalosti   a dovednosti v sólové hře, v komorní a orchestrální hře, ve hře z listu, k improvizaci ve hře v lidovém souboru.

 U žáků chceme vytvořit trvalý vztah nejen k hudebnímu nástroji, ale k hudbě všeobecně. Chceme je naučit při hře na violoncello správným návykům, které jim umožní samostatné studium nového repertoáru a zároveň podporují jejich vlastní tvořivost a kreativitu. 

Škola vlastní archív hudebních nástrojů, které půjčujeme.  Violoncelloví žáci pracují ve škole v přípravném smyčcovém orchestru a v Komorním smyčcovém orchestru. Orchestry pravidelně vystupují na koncertech a akcích školy.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Dominik Velek učitel violoncello