Viola

Viola je strunný smyčcový hudební nástroj se čtyřmi strunami. 

Má velmi podobnou stavbu jako housle, jen je o něco větší a její struny jsou laděné o kvintu níže, tedy A,D,G,C. Díky tomuto ladění je zvuk violy plný, temný a poněkud melancholický.

 V orchestru a smyčcových souborech slouží jako střední altový hlas. Velké využití má také v lidové hudbě a je nepostradatelnou součástí každého smyčcového kvartetu, kvintetu, či jiných smyčcových uskupení. 

U nás ve škole se uplatní v přípravném smyčcovém orchestru, v Komorním smyčcovém orchestru, nebo v komorní hře. Orchestry pravidelně vystupují na koncertech a akcích školy.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
MgA. Vanda Kubíková učitelka, vedoucí smyčcového oddělení housle, viola