Tuba

Tuba je nejhlubší žesťový dechový nástroj.

 Podle ladění rozlišujeme tubu kontrabasovou v ladění Bb nebo C a tubu basovou v ladění F nebo Es. Noty pro ni zapisujeme v basovém klíči. 

Tuba nachází uplatnění v nejrozmanitějších druzích hudby. Je používána v symfonickém orchestru, tvoří základ dechového orchestru, ale najdeme ji i v jazzových souborech a ve world music. 

Hráč při hře většinou sedí, pouze ve výjimečných případech stojí. U nás uplatní v tanečním dechovém orchestr FF Bandík, v přípravném dechovém orchestru Bandínek, nebo v komorní hře s dalšími dechovými nástroji.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Jaroslav Šťastný, DiS. učitel kontrabas, basová kytara, tuba