Trubka

Trubka je nástroj dechový žesťový a nachází uplatnění jako sólový i orchestrální hudební nástroj ve všech žánrech hudby.

Žáci se učí zvládnout technické a výrazové prostředky nástroje. Snaží se o interpretaci přiměřeně těžkých skladeb sólových, komorních, souborových. 

Uplatnění nalezne v našem tanečním dechovém orchestru FF Bandík, v přípravném dechovém orchestru Bandínek, nebo v různých komorních uskupeních.

 Ve výuce se používá jak literatura klasická, tak literatura moderní. Učební osnovy  jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech.

Škola nástroje začátečníkům zapůjčuje.

Pro začínající hráče na trubky je třeba zakoupit:
- nátrubek značky Gewa, velikost 7c, jako druhá možnost 11c
- olej pro pístovou trubku
- mazadlo na cuky pro trubku
- štětka na čištění trubky + štěteček na čištění nátrubku
- M. Krčma, A. Vaigl - Škola hry na trubku - 1. díl
- malý notový sešit 

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Martin Jůzl, DiS. učitel trubka, zobcová flétna