Trombon

Trombon (pozoun) se uplatňuje nejenom jako sólový nástroj, ale hlavně jako nepostradatelný člen různých hudebních těles, od komorních trií, kvartetů, přes jazzová seskupení, až po velké symfonické orchestry. 

Učební osnovy hry na trombon jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. 

U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a trombonu, chceme je naučit takovým trombonistickým návykům, které jim umožní samostatné studium nových skladeb a zároveň podporují jejich vlastní tvořivost a kreativitu. 

Ve výuce je používána klasická odborná literatura, ale také moderní notové materiály pro elementární trombonovou výuku. Po získání nezbytných základů žáci pracují v tanečním dechovém orchestru FF Bandík, v přípravném dechovém orchestru Bandínek, nebo různých uskupeních komorní hry.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. František Fejgl učitel, vedoucí oddělení dechových nástrojů trombon, zobcová flétna, přípravný dechový orchestr, taneční dechový orchestr FF Bandík