Taneční orchestr FF BANDík


FF BANDík patří k nejpopulárnějším žákovským tělesům naší školy. 

Je určen pokročilejším žákům dechového, kytarového i klávesového oddělení a nejzdatnějším bubeníkům školy. Navazuje na zkušenosti žáků, které získali v přípravném orchestru. Klade na své členy poměrně vysoké nároky z hlediska úrovně hry na hudební nástroj, obtížnosti repertoáru i vzájemné souhry.

Tento orchestr má už za sebou řadu úspěchů na celostátních i mezinárodních soutěžních přehlídkách a místnímu publiku se představil na mnoha veřejných akcích. 

V FF BANDíku jsou zastoupeny všechny nástrojové skupiny charakteristické pro klasická big band. Skupina saxofonů je rozšířena o flétnu a klarinet, žesťovou skupinu tvoří trubky a trombony. Rytmická skupina je zvětšena o percussion.

Repertoár orchestru je rozmanitý, základem jsou skladby jazzové a swingové, ale ve vydatné míře se objevují i skladby taneční, např. z oblasti popu nebo rocku.

FF BANDík si mohou po konzultaci se svým pedagogem nástrojové hry zvolit žáci jako povinně volitelný předmět.

 

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. František Fejgl učitel, vedoucí oddělení dechových nástrojů trombon, zobcová flétna, přípravný dechový orchestr, taneční dechový orchestr FF Bandík