Přípravný smyčcový orchestr

Přípravný smyčcový soubor patří mezi povinně volitelné předměty zejména pro žáky, kteří studují hru na smyčcové nástroje. 

 Zpravidla od čtvrtého ročníku pravidelně docházejí na zkoušky přípravného smyčcového orchestru, kde se seznamují ze základními principy komorní a souborové hry.

 Jsou rozděleni do skupin podle nástrojů, při společném nácviku se učí vypracovávat a cvičit party.

 Učí se zde vnímat hru svých spolužáků, vzájemně se přizpůsobovat a také sledovat dirigentské gesto.

Repertoár přípravného souboru je pestrý. Od nejmenších skladbiček a písniček až po větší skladby. Při společném muzicírování si děti užijí také spoustu legrace.

Přípravný smyčcový orchestr pravidelně vystupuje na koncertech školy. Podle zvoleného repertoáru v souboru hostují i hudebníci z jiných oddělení. 

V loňském roce se zúčastnil soutěže smyčcových orchestrů a v krajském kole získal krásné druhé místo.Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
MgA. Vanda Kubíková učitelka, vedoucí smyčcového oddělení housle, viola