Přípravný pěvecký sbor Kantilénka

Do přípravného pěveckého sboru Kantilénka se mohou hlásit jak úplní začátečníci, tak děti které již mají se zpěvem zkušenosti.

 Žáci se učí základům pěvecké techniky a dále ji rozvíjí: správný pěvecký postoj, měkké nasazení tónu, práce s dechovou oporou, naučí základní hudební pojmy. 

Repertoár sboru obsahuje lidové i umělé písně, klasické i populární, v jednohlasu či vícehlasu. 

 Žáci pracují v přátelském kolektivu, kde se naučí vnímat a poslouchat druhé, přirozeně rozvíjejí svoji muzikalitu. Je jedním z povinně volitelných předmětů školy.

Kantilénka pravidelně vystupuje na koncertech školy a dalších uměleckých akcích. Je vstupní branou do velkého pěveckého sboru Kantiléna, který se věnuje náročnějšímu repertoáru.


Výuka probíhá v učebně K 7, jsou nutné přezůvky a desky na noty.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. Nanuli Kobaladze učitelka klavír, korepetice, zpěv
Bc. Anna Machač Kolingerová učitelka sólový zpěv, přípravný pěvecký sbor Kantilénka, hudební nauka