Přípravný kytarový soubor

Přípravný kytarový soubor si klade za cíl seznámit děti se souborovou hrou a poskytnout jim

příležitost se hudebně realizovat. Děti zde využijí a prohloubí své znalosti z individuálních hodin

(technické dovednosti, čtení not, rytmus, dynamika: např. forte-piano, agogika: např. rallentando, a

tempo. Hra v souboru klade na děti nárok, nejen hrát správně svůj part, ale současně vnímat celek a

umět se mu přizpůsobit. K tomu patří také schopnost na vybraných místech sledovat dirigenta.

V souboru se hrají převážně lidové písně a jiné melodie nebo skladby v úpravě pro 3 – 5 hlasů.

V současné době soubor zahrnuje přibližně 16 kytaristů a 1 klavír. Je jedním z povinně volitelných předmětů školy.

Pomůcky na kytarový soubor:


Kytara :-)

Ladička

Kytarová podložka

Noty

Přezůvky