Přípravný dechový orchestr


Cílem výuky Přípravného dechového orchestru je seznámit děti se základy orchestrální hry.

 Žáci postupně aplikují své dovednosti získané z individuálních hodin do hry v orchestru a současně se učí chápat svůj výkon jako součást celku. Naučí se vnímat hru svých spolužáků i rozumět gestům dirigenta.

Repertoár obsahuje snadnější úpravy pro dechový orchestr, ale i známé skladby z oblasti populární hudby. 

Své rodiče potom děti potěší vystoupením na školním koncertě před zakončením roku.

Přípravný dechový orchestr mohou žáci zvolit jeko povinně volitelný předmět zvoleného studijního zaměření.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. František Fejgl učitel, vedoucí oddělení dechových nástrojů trombon, zobcová flétna, přípravný dechový orchestr, taneční dechový orchestr FF Bandík