Příčná flétna

Příčná flétna se uplatňuje nejen jako sólový nástroj, ale hlavně jako nepostradatelný člen různých hudebních těles. 

Je velmi oblíbeným nástrojem a to nejen v hudbě klasické, ale i v hudebních seskupeních provozujících současné žánry hudby. 

Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah nejen k hudebnímu nástroji, ale k hudbě všeobecně. Chceme ho naučit při hře na flétnu správným návykům, které mu umožní samostatné studium nového repertoáru a zároveň podporují jeho vlastní tvořivost a kreativitu. Škola vlastní archív hudebních nástrojů, které jsou pro žáky k dispozici po celou dobu jejich studia. Ve výuce je používána klasická odborná literatura, ale také moderní notové materiály pro elementární i specializovanou výuku hry na flétnu. Pro začátečníky má škola archiv nástrojů, které zapůjčuje.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Václav Slivanský učitel příčná flétna, zobcová flétna
BcA. Dagmar Urbanová učitelka příčná flétna, zobcová flétna