Pěvecký sbor Kantiléna

 

Pěvecký sbor Kantiléna má v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dlouhou tradici. Prvním sbormistrem byl pedagog Václav Kopejsko, který se zasloužil o založení sboru.

 Kantiléna má za sebou celou řadu krásných vystoupení doma i v zahraničí. její repertoár je široký od staré hudby po hudbu současnou.

Sborový zpěv je určen nejen pro žáky pěveckého oddělení, ale i pro ostatní žáky. Mohou jej navštěvovat i instrumentalisté a prohlubovat tím hudební znalosti a představivost. Žáci hudebního oboru si mají možnost sborový zpěv zvolit v rámci hudební praxe a povinně volitelného předmětu.

Studium sborového zpěvu napomáhá k celkovému rozvoji osobnosti žáka zejména na poli kolektivních činností. Je nejpřirozenější formou hudebního projevu, kterou je možno aplikovat zejména jako demonstraci frázování, dynamiky a výrazu při studiu na konkrétní nástroj. 

Kantiléna pravidelně vystupuje na koncertech a uměleckých akcích školy. Je jedním z povinně volitelných předmětů školy. 

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. Jaromíra Stránská ředitelka klavír, pěvecký sbor Kantiléna, koordinátor ŠVP
Mgr. Nanuli Kobaladze učitelka klavír, korepetice, zpěv