Nástrojový seminář

V předmětu Nástrojový seminář se žák seznámí s nejvýznamnějšími autory klasické hudby a jednotlivými stylovými obdobími prostřednictvím poslechových aktivit.

Sledováno a komentováno je též kulturní dění u nás i ve světě. 

Poslechové aktivity zahrnuje zejména poslech nahrávek stěžejních děl klasické hudby ve špičkové interpretaci profesionálních hudebníků. 

Zároveň je nedílnou součástí tohoto předmětu vzájemný poslech interpretačních výkonů samotných žáků, kteří si tak mohou před postupovými zkouškami, třídními koncerty, soutěžemi a dalšími akcemi vyzkoušet provedení před publikem.

Podmínkou splnění předmětu je pravidelná docházka do výuky a alespoň jedna prezentace za pololetí.  

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
MgA. Jan Lukš učitel klavír, korepetice, Nástrojový seminář