Komorní smyčcový orchestr

Komorní smyčcový orchestr má na naší škole velmi dlouho tradici.  Pravidelně koncertuje nejen v našem regionu, ale má za sebou celou řadu zahraničních vystoupení. 

Celkové zaměření odpovídá větší vyzrálosti žáků a jejich vyšší úrovni hry. Na repertoáru jsou již náročnější skladby významných autorů od baroka, klasicismu, romantismu až k moderním skladbám 20. století. Patří k povinně volitelným předmětům školy. Žáci se učí vzájemné toleranci a respektu, citlivému vnímání sebe i ostatních jako jednoho celku a zodpovědnosti za nastudování repertoáru.

Žáci jsou vedeni k veřejnému vystupování na pódiu, společenskému i kolegiálnímu chování v souboru.

Souborová hra má velký vliv na rozvoj hudebnosti žáků a pozitivně ovlivňuje jejich výsledky v sólové hře.

Komorní smyčcový orchestr patří k předním hudebním souborům školy. 

V loňském roce byl velmi úspěšný. Zúčastnil se celostátního kola soutěže smyčcových orchestrů v Olomouci. 

Naši relativně malou školu reprezentoval na výbornou v  konkurenci velkých ZUŠek z České republiky.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr., MgA. Martin Sekyra učitel housle, Komorní smyčcový orchestr