Klasická kytara

S kytarou se setkáváme  v sólové klasické oblasti, v komorní souhře i jako s doprovodným nástrojem zvláště k písním ve folkové, popové i jazzové hudbě.

Základy, které žáci získají při hře na klasickou kytaru jim umožňují pokračovat buď v klasické kytaře, nebo přestoupit na jiný žánr, nejčastěji na kytaru elektrickou sólovou, nebo na kytaru elektrickou basovou a rozvíjet se dále v amatérských nebo profesionálních seskupeních.

Vyučovací předmět hra na kytaru je koncipován tak, aby žák získal znalosti a dovednosti v sólové hře, v souhře, ve hře z listu, ke komorní hře nebo hře v orchestru, improvizaci kytarových doprovodů k písním.

Kytaristé na naší škole pracují v přípravném kytarovém souboru a v Kytarovém souboru.

Pomůcky do výuky:


Kytara :-) 

Noty

Ladička

Přezůvky

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Bc. Ivan Kalesnikovič, DiS. učitel kytara, komorní kytarový soubor
Matěj Kramarovič, DiS. učitel klasická kytara, elektrická kytara
BcA. Lukáš Vencovský učitel kytara, přípravný kytarový soubor