Klarinet

Klarinet  je hudební nástroj s velmi širokým využitím. 

Uplatňuje se jako sólový nástroj, nástroj v symfonickém orchestru, komorní hře, lidových hudbách, tanečních a jazzových seskupeních. 

Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. 

U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a nástroji a chceme ho naučit takovým návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb, které  podporují jeho vlastní tvořivost, kreativitu a schopnost zařadit se do souborové činnosti.

 Žáci pracují v tanečním dechovém orchestru FF Bandík, základy souborové hry získávají v přípravném dechovém orchestru Bandínek. Ve výuce je používána klasická i moderní odborná literatura.

Škola má archiv nástrojů a začátečníkům je zapůjčuje.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
David Smrž učitel klarinet, saxofon, zobcová flétna