Klavír

Klavír patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější hudební nástroje a je po staletí neodmyslitelnou součástí hudebních dějin. Tento melodický a harmonický nástroj nabízí širokou škálu zvukových a výrazových možností. Klavír je uplatňován jak nástroj sólový, tak doprovodný a ve velké míře se uplatní také v hře souborové a orchestrální.  Hru na klavír využívá i celá řada různých jiných profesí – ladiči, tanečníci, herci, učitelky mateřských škol, členové amatérských i profesionálních kapel. Klavíristé se mohou uplatnit v tanečním dechovém orchestru FF Bandík, v přípravném dechovém orchestru Bandínek, v komorním kytarovém souboru, v přípravném kytarovém souboru, příležitostně i ve smyčcových souborech. Je hojně využíván v komorní hře,

Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. Studijní zaměření hra na klavír je koncipováno tak, aby žák získal znalosti a dovednosti v sólové hře, v souhře s jiným nástrojem, ve hře z listu, ve čtyřruční hře, ve hře v komorním souboru či orchestru. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a chceme je naučit takovým pianistickým návykům, které jim umožní samostatné studium nových skladeb a zároveň podpoří jejich vlastní tvořivost a kreativitu. Žáci  mají možnost připravit se ke zkouškám na konzervatoř nebo školy pedagogického zaměření.

Na klavír jsou přijímány děti ve věku 6-7 let. Výuka je rozdělena do dvou stupňů, I. stupeň je sedmiletý, II. stupeň čtyřletý. Oba stupně jsou zakončeny závěrečnou zkouškou v podobě absolventského koncertu.

Pro výuku klavíru je třeba mít doma klavír, ne klávesy.

Varhany

Na varhany jsou přijímáni uchazeči, kteří již zvládli klavírní techniku.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. Jaromíra Stránská ředitelka klavír, koordinátor ŠVP
PhDr. Beránková Petra PhD. zástupkyně ředitelky klavír, přípravná hudební výchova
Mgr. Alexandr Christianov učitel, vedoucí oddělení klávesových nástrojů klavír, EKN
Mgr. Nanuli Kobaladze učitelka klavír, korepetice, zpěv
MgA. Jan Lukš učitel klavír, korepetice, Nástrojový seminář
PaedDr. Alena Morávková učitelka klavír, EKN, korepetice
Mgr. Dominika Šinaľová učitelka klavír, korepetice