Housle

 

 Housle jsou všestranně použitelný a lehce přenosný nástroj, který má velké možnosti využití od klasické hudby přes lidovou muziku, country, jazz, až po rock a populární hudbu. 

Děti, které se věnují hře na housle, se naučí cílevědomé práci a odpovědnosti.

Od žáka se požadují vlastnosti jako trpělivost, soustředění a odvahu pustit se do práce, která nemá okamžitý efekt. Vyučovací předmět hra na housle je koncipována tak, aby žák získal znalosti a dovednosti v sólové hře, v souhře, ve hře z listu, v komorní hře nebo v orchestru.

U žáků klademe důraz na trvalý vztah k hudbě a k houslím, chceme ho naučit správným návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb a zároveň podpoří jeho vlastní kreativitu. 

Výuku vedou kvalifikovaní pedagogové, kteří mají o svou práci v oboru skutečný zájem. Ve výuce je používána jak klasická literatura, tak nové moderní notové materiály.

Houslisté v naší škole najdou uplatnění v přípravném smyčcovém orchestru. Vyspělejší houslisté v Komorním smyčcovém orchestru. Tyto orchestry pravidelně vystupují na koncertech a akcích školy.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Adéla Čuříková, DiS. učitelka hudební nauka, housle
MgA. Hana Dostálová Roušarová učitelka housle
MgA. Vanda Kubíková učitelka, vedoucí smyčcového oddělení housle, viola
MgA. Pavla Michalová učitelka housle
Mgr., MgA. Martin Sekyra učitel housle, Komorní smyčcový orchestr