Elektrické klávesové nástroje

Elektronické klávesový nástroj (EKN nebo “keyboard”) je moderní hudební nastroj, hodně používaný v různých hudebních stylech a žánrech, ale hlavní uplatnění našel v popové, rockové, jazzové a filmové hudbě.

 Ovládaní EKN je podobné klasickému klavíru, má to stejné rozložení kláves, často i s kladívkovou mechanikou napodobující mechaniku klasického klavíru.

 Nejdůležitější vlastností elektronických kláves je fascinující tvorba moderních zvuků, velký výběr stylů automatických doprovodů a doprovodních rytmů, umožňující provádění jak moderních skladeb tak i zajímavé interpretování klasických děl.

Součásti učebních osnov výuky na EKN jsou základy hry na klavír, ovládaní nástroje, včetně základů programování a zvukové tvorby, získávaní správných návyků a dovedností, které jsou důležité pro uplatnění, dle individuálních schopností žáka, v různých hudebních žánrech a stylech.

Vyučují vysoce kvalifikovaní pedagogové na moderních nástrojích značky “Yamaha”.Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. Alexandr Christianov učitel, vedoucí oddělení klávesových nástrojů klavír, EKN
Jiřina Lukešová učitelka EKN
PaedDr. Alena Morávková učitelka klavír, EKN, korepetice
Mgr. Monika Votrubcová učitelka akordeon, hudební nauka, EKN