Drum Band

Hra v souboru bicích nástrojů "DRUM BAND" je zaměřena na rozvoj čtení dílčích partů a jejich interpretaci. 

Dále se zde rozvíjí schopnost soustředit se na vlastní provedení a současně poslouchat a vnímat ostatní spoluhráče. A v neposlední řadě jde pak o vytváření teamového ducha, a to nejen v rámci vyučovacích hodin, ale i na veřejných vystoupeních.

Je jedním z povinně volitelných předmětů školy.


Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Jan Ježek, DiS. učitel bicí nástroje, soubor DRUM BAND