Bicí nástroje

Hra na bicí nástroje představuje rozvinutí smyslu pro rytmus a melodii a celkové vnímání rytmu jako výrazového prostředku na mnoha hudebních úrovních a platformách.

 Zastřešuje následující činnosti - hra na nástroje, které jsou rozděleny do specifických typů jako je malý buben, bicí souprava, tympány a melodické nástroje, ostatní orchestrální nástroje. 

Ve výuce je kladen důraz na hru z notového materiálu, nácvik hry v duu s učitelem, hru s nahrávkou a improvizaci. Výuka probíhá v učebně bicích nástrojů, která je vybavena bicí soupravou, melodickými nástroji (tympány, xylofon) a ostatními orchestrálními bicími nástroji (tamburína, triangl, shaker, rolničky, bič, bonga, wood-blocky, cow-bell, tom-tomy).


Vyučovací předmět hra v souboru zahrnuje praktickou hru v libovolném hudebním uskupení a zahrnuje následující činnosti: hra v souboru bicích nástrojů "DRUM BAND" nebo hru v některém z orchestrů nebo hudebních skupin působících na ZUŠ. 

Pomůcky do výuky:

- Paličky (pokud nemáte, tak vyučující doporučí vhodný typ na 1. zahajovací hodině)

- Vhodnou pevnou obuv (ideálně tenisky apod., příp. lze hrát i naboso, ne pantofle!)

- Notový materiál (který bude zadán na 1. zahajovací hodině)

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Jan Ježek, DiS. učitel bicí nástroje, soubor DRUM BAND
BcA. Matěj Meier učitel bicí nástroje