Baryton

Baryton (eufonium) – žesťový dechový nástroj s líbivým zvukem a rozsahem

podobným jako u pozounu od E do b1. Jeho hlavní uplatnění je v dechových a

vojenských hudbách a rovněž v různých dechových souborech i v hudbě

klasické (Janáček). K hraní se používá nátrubek stejně jako u pozounu. Notace

barytonu je v basovém klíči.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Mgr. František Fejgl učitel, vedoucí oddělení dechových nástrojů trombon, zobcová flétna, přípravný dechový orchestr, taneční dechový orchestr FF Bandík