Akordeon

Akordeon se uplatňuje nejen jako sólový nástroj, ale může sloužit i jako doprovodný k ostatním hudebním nástrojům a zpěvu, jako nástroj do souborové hry.

 Jeho soběstačnost je ovlivněna tím, že jako jediný mobilní nástroj může zahrát melodii i doprovod. Výuka probíhá na nástroji klávesovém i knoflíkovém. 

Učební osnovy jsou nastaveny tak, aby každý žák získal odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle jeho individuálních schopností a zájmů v různých oblastech. Uplatnění nalezne v našem akordeonovém souboru Knoflík.

Vyučovací předmět hra na akordeon je koncipován tak, aby žák získal znalosti a dovednosti v sólové hře, ve hře z listu, dle svých individuálních schopností v komorní hře, ve hře v orchestru a různých hudebních uskupení.

 U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě prostřednictvím nástroje a chceme ho naučit takovým návykům, které mu umožní samostatné studium nových skladeb a které zároveň podporují jeho vlastní tvořivost a kreativitu. 

Nabízíme výuku hry jak na klávesový, tak i na knoflíkový akordeon. Škola disponuje archivem nástrojů a začátečníkům nástroje zapůjčuje.

Akordeonisté se uplatňují v akordeonovém souboru, který pravidelně vystupuje spolu s bicími na koncertech a akcích školy.

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Lucie Kunešová, dipl. um. učitelka, vedoucí akordeonového oddělení akordeon, akordeonový soubor Knoflík
Mgr. Monika Votrubcová učitelka akordeon, hudební nauka, EKN