Akordeonový soubor Knoflík

Zaměstnanci oboru

Jméno Email Pozice Činnost
Lucie Kunešová, dipl. um. učitelka, vedoucí akordeonového oddělení akordeon, akordeonový soubor Knoflík