Krajské kolo soutěže ve sborovém zpěvu 23. 03. 2023

17/03/2023
Hudební

Vážení rodiče, milí žáci,

23. 03. se koná v Berouně krajská soutěž ve sborovém zpěvu.

Naši školu bude reprezentovat pěvecký sbor KANTILÉNKA

Řiďte se pokyny paní učitelky Kolingerové. 


Vedení školy