Informace k začátku školního roku

24/06/2024
Školní aktuality

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY A HUDEBNÍ NAUKY

Zápis do hudební nauky i do přípravné hudební výchovy bude probíhat elektronicky 

v týdnu od 26. srpna – 12.00 hod. do 1. září – 12.00 hodin.

PŘÍSTUP DO ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY
Všem novým žákům školy bude od 24. června rozesíláno ID, které umožní v průběhu studia vstup do elektronické žákovské knížky.
Toto ID odešleme zákonným zástupcům nových žáků na email, který uvedli v přihlášce.

ROZVRHY KOLEKTIVNÍ I INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY
V pondělí 24. září budou zveřejněny rozvrhy kolektivní výuky všech oborů.
Osobní zápis 2. září od 13.00 do 17.00 hodin je nutnýdo tanečního, literárně dramatického i výtvarného oboru a keramiky.
Na základě domluvy se žáky může dojít při zápisu k úpravám v rozvrhu, zejména u literárně dramatického a výtvarného oboru.
Osobní přítomnost 2. září je také nezbytná pro potvrzení termínu individuální výuky v hudebním oboru a doplnění informací do školní matriky.
Zároveň je nutné se zapsat do hudebních souborů, orchestrů a pěveckých sborů.
Rozpis učeben určených k zápisu žáků bude na webu školy zveřejněn v pátek 30. srpna.
Předběžná domluva individuálních hodin je možná od 26. srpna – jméno pedagoga je uvedeno v Seznamech žáků od 24. června,
e-mailové adresy pedagogů jsou k dispozici na webu školy.


ZAHÁJENÍ VÝUKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

 Výuka všech oborů bude probíhat podle aktuálního rozvrhu od úterý 3. září.