Adventní koncerty na zámku

04/01/2024
Hudební

Milí rodiče,
prohlédněte si fotografie z adventních koncertů v kapli brandýského zámku:

Advent s Kantilénou a Komorním smyčcovým orchestrem
Adventní koncert žáků

Vedení školy