Hudební obor

Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky. Talentové zkoušky se konají vždy v květnu. Přípravné studium, které je určeno pouze pro děti v první třídě ZŠ, je zaměřeno na rozvíjení hudební představivosti, rytmického cítění a základy hudební teorie. Ve druhém pololetí je přidána jedna hodina skupinové výuky hudebního nástroje, který si děti zvolily. Tyto skupiny jsou dvou až čtyřčlenné. Absolvování přípravné hudební výchovy (PHV) není podmínkou, ale při velkém počtu uchazečů na určitý nástroj mají děti, které navštěvují PHV, vždy přednost.

Pokud dítě již chodí do základní školy, je přijato na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny ve velkém předstihu na stránkách a nástěnkách školy, v základních školách a v místním tisku. Přihláška musí být podána před konáním talentových zkoušek.

V každém ročníku se ze hry na nástroj konají pololetní zkoušky (leden) a postupové zkoušky do dalšího ročníku (červen).

Studium hudebního oboru zahrnuje 5 ročníků povinné hudební teorie.

Studium pro dospělé se týká žáků školy, kteří dosáhli věku 18let, jsou to studenti středních a vysokých škol. Výdělečně činným osobám vzdělání neposkytujeme.

Přehled vyučovaných hudebních nástrojů

Klavír, varhany, keyboard, housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, trombon, tuba, bicí nástroje, akordeon, kytara, zpěv.

Oddělení klávesových nástrojů

Na klavír jsou přijímány děti ve věku 7 let. Výuka je rozdělena do dvou stupňů, I. stupeň je sedmiletý, II. stupeň čtyřletý. Oba stupně jsou zakončeny závěrečnou zkouškou v podobě absolventského koncertu.

Pro výuku klavíru je třeba mít doma klavír, ne klávesy.

Na varhany jsou přijímáni uchazeči, kteří již zvládli klavírní techniku.

Oddělení smyčcových nástrojů

Na smyčcové nástroje jsou přijímány děti ve věku 7 let. Výuka je rozdělena do dvou stupňů, I. stupeň je sedmiletý, II. stupeň čtyřletý. Oba stupně jsou zakončeny závěrečnou zkouškou v podobě absolventského koncertu. Výuka od 4. ročníku zahrnuje hru ve smyčcovém souboru, později orchestru. Hudební nástroje si mohou žáci zapůjčit od školy za poplatek 50,- Kč měsíčně, splatných pololetně.

Oddělení dechových a bicích nástrojů

Na dechové a bicí nástroje jsou přijímány děti ve věku 7 let. U dechových nástrojů se většinou začíná hrou na zobcovou flétnu. Zpravidla ve věku 10 let (u fyzicky vyspělých dětí i dříve) přecházejí na ostatní dechové nástroje. Výuka je rozdělena do dvou stupňů, I. stupeň je sedmiletý, II. stupeň čtyřletý. Oba stupně jsou zakončeny závěrečnou zkouškou v podobě absolventského koncertu. Výuka od 4. ročníku zahrnuje hru v souboru nebo orchestru. Hudební nástroje si mohou žáci zapůjčit od školy za poplatek 50,- Kč měsíčně, splatných pololetně.

Oddělení akordeonů, kytar, zpěvu

Děti jsou přijímány ve věku 7 let. Výuka je rozdělena do dvou stupňů. I. stupeň je sedmiletý, II. stupeň čtyřletý. Oba stupně jsou zakončeny závěrečnou zkouškou v podobě absolventského koncertu. Výuka v pěveckém oddělení zahrnuje od 4. ročníku sborový zpěv, akordeony a kytary mají své soubory. Akordeony si mohou žáci zapůjčit od školy za poplatek 50,- Kč měsíčně, splatných pololetně.

Hudební nauka

Nehudební obory

Výtvarný obor

V květnu se konají talentové zkoušky, které jsou rozděleny dle zájmu na výtvarnou nebo keramickou tvorbu. Informace o nich jsou zveřejněny ve velkém předstihu na stránkách a nástěnkách školy, v základních školách a v místním tisku. Přihláška musí být podána před konáním talentových zkoušek. Výsledky jsou zveřejněny na stránkách a nástěnkách školy.

Do výtvarného oboru jsou přijímány děti od 1. třídy základní školy. Jsou zařazovány do ročníků podle věku.

Studium je po absolvování dvou let přípravného studia rozděleno do dvou stupňů. I. stupeň je sedmiletý, II. stupeň čtyřletý.

Výuka výtvarného oboru zahrnuje všechny techniky (malba, kresba, grafika, linoryt, textilní techniky a jiné). Absolventi I. a II. stupně vystavují svoje absolventské práce samostatně v rámci výstav výtvarného oboru.

Studium pro dospělé se týká žáků školy, kteří dosáhli věku 18let, jsou to studenti středních a vysokých škol. Výdělečně činným osobám vzdělání neposkytujeme.

Taneční obor

V květnu se konají talentové zkoušky. Informace o nich jsou zveřejněny ve velkém předstihu na stránkách a nástěnkách školy, v základních školách a v místním tisku. Přihláška musí být podána před konáním talentových zkoušek. Výsledky jsou zveřejněny na stránkách a nástěnkách školy.

Do tanečního oboru jsou přijímány děti od pěti let. Studium je po absolvování dvou let přípravného studia rozděleno do dvou stupňů. I.stupeň je sedmiletý, II. stupeň čtyřletý. Přípravné studium je zaměřeno na rozvíjení pohybových schopností dětí. Výuka tanečního oboru zahrnuje lidový, klasický a scénický tanec. Absolventi I. a II. stupně mají samostatná vystoupení v rámci představení tanečního oboru pro veřejnost. Do tanečního oboru mohou nastoupit děti všech věkových skupin. Jsou zařazovány do ročníků podle věku.

Studium pro dospělé se týká žáků školy, kteří dosáhli věku 18let, jsou to studenti středních a vysokých škol. Výdělečně činným osobám vzdělání neposkytujeme.

Literárně - dramatický obor

V květnu se konají talentové zkoušky. Informace o nich jsou zveřejněny ve velkém předstihu na stránkách a nástěnkách školy, v základních školách a v místním tisku. Přihláška musí být podána před konáním talentových zkoušek. Výsledky jsou zveřejněny na stránkách a nástěnkách školy.

Do literárně – dramatického oboru jsou přijímány děti od 1. třídy základní školy. Studium tohoto oboru je po absolvování dvou let přípravného studia rozděleno do dvou stupňů. I. stupeň je sedmiletý, II. stupeň čtyřletý.

Výuka literárně – dramatického oboru zahrnuje dramatické hry a improvizace, směřující k tvorbě divadelní inscenace, rozvoj řečových a pohybových dovedností a umělecký přednes. Absolventi I. a II. stupně mají samostatná představení pro veřejnost. Do literárně – dramatického oboru mohou nastoupit děti všech věkových skupin. Jsou zařazovány do ročníků podle věku.

Studium pro dospělé se týká žáků školy, kteří dosáhli věku 18let, jsou to studenti středních a vysokých škol. Výdělečně činným osobám vzdělání neposkytujeme.

Seznam zaměstnanců ZUŠ

Jméno Pracovní zařazení činnost e-mail
PhDr. Beránková Petra, Ph.D. zástupkyně ředitelky klavír, přípravná hudební výchova berankova@zus-brandys.cz
Mgr. Bortlová Tereza učitelka zpěv bortlova@zus-brandys.cz
Copáková Ilona učitelka taneční obor copakova@zus-brandys.cz
MgA. Dostálová Hana učitelka housle dostalova@zus-brandys.cz
Mgr. Fejgl František učitel trombon, zobcová flétna, dechový soubor, FF BAND fejgl@zus-brandys.cz
PhDr. MgA. Gregor Vít, Ph.D. učitel klavír, korepetice, nástrojový seminář gregor@zus-brandys.cz
Jarčičová Petra učitelka výtvarný obor - keramika jarcicova@zus-brandys.cz
Ježek Jan učitel bicí nástroje jezek@zus-brandys.cz
Jůzl Martin učitel trubka, zobcová flétna juzl@zus-brandys.cz
Bc. Kalesnikovich Ivan učitel kytara, kytarový soubor kalesnikovich@zus-brandys.cz
Mgr. Christianov Alexandr učitel klavír, klávesy khristianov@zus-brandys.cz
Chvalová Viola učitelka klavír chvalova@zus-brandys.cz
Kobaladze Nanuli učitelka klavír, korepetice kobaladze@zus-brandys.cz
Kubík Vít učitel housle, viola, smyčcový orchestr kubik@zus-brandys.cz
Kuklová Eva učitelka akordeon kuklova@zus-brandys.cz
Kunešová Lucie učitelka akordeon kunesova@zus-brandys.cz
Bc. Machač Kolingerová Anna učitelka zpěv, hudební nauka kolingerova@zus-brandys.cz
MgA. Matlasová Kateřina učitelka lesní roh matlasova@zus-brandys.cz
MgA. Michalová Pavla učitelka housle michalova@zus-brandys.cz
PaedDr. Morávková Alena učitelka klavír, klávesy, korepetice moravkova@zus-brandys.cz
Ogounová Ludmila učitelka taneční obor ogounova@zus-brandys.cz
Bc. Podhajská Markéta učitelka bicí nástroje podhajska@zus-brandys.cz
Potměšilová Lenka učitelka literárně dramatický obor potmesilova@zus-brandys.cz
Prokopiusová Květoslava učitelka zpěv prokopiusova@zus-brandys.cz
Bc. Selešiová Barbora Katharine učitelka zpěv selesiova@zus-brandys.cz
Schneider Ladislav učitel violoncello schneider@zus-brandys.cz
Slivanský Václav učitel flétna slivansky@zus-brandys.cz
Smrž David učitel klarinet, saxofon smrz@zus-brandys.cz
Mgr. Stránská Jaromíra ředitelka školy klavír stranska@zus-brandys.cz
Mgr. Šinalová Dominika Dis. art učitelka klavír, korepetice sinalova@zus-brandys.cz
Škorpil Bořivoj učitel zobcová flétna, hoboj, saxofon skorpil@zus-brandys.cz
Šťastný Jaroslav učitel kontrabas, tuba, baskytara stastny@zus-brandys.cz
doc. Mgr. Ulrychová Irina učitelka literárně dramatický obor ulrychova@zus-brandys.cz
BcA. Urbanová Dagmar učitelka flétna urbanova@zus-brandys.cz
Uzlová Lucie učitel výtvarný obor uzlova@zus-brandys.cz
Vasilyová Silvie ekonomka sekretariat@zus-brandys.cz
Mgr. Vávrová Markéta učitel housle vavrova@zus-brandys.cz
Bc. Vencovský Lukáš učitel kytara vencovsky@zus-brandys.cz
Vitvar Miloš učitel kytara vitvar-rosulek@zus-brandys.cz
Mgr. Votrubcová Monika učitelka akordeon, hudební nauka votrubcova@zus-brandys.cz
MgA. et Mgr. Zelená Sittová Gabriela, Ph.D. učitelka literárně dramatický obor zelena@zus-brandys.cz
 
obory.txt · Poslední úprava: 15.09.2021 14:35 autor: Petra Beránková · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki