Toto je starší verze dokumentu!


Archiv Kantiléna

Sem padnou informace, nahrávky, noty atd., kterými už se nezabýváme.

Koncerty (video)

Záznam z koncertu Děti dětem v Milovicích 31. 5. 2018

Záznam z koncertu v Kině 25. 4. 2018


B. Martinů: Otvírání studánek

Strana 6

Strana 10

Strana 11

Strana 15

Strana 17

Strana 21


Strana 25 Allegro

Strana 25 Moderato meno

Barytonové solo


W. A. Mozart: Sanctus (z Korunovační mše C dur)

Překlad textu Sanctus (část mše)

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Svatý Pán Bůh zástupů.

Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Nebe i země jsou plny Tvé slávy.

Hosanna in excelsis. Sláva na výsostech.


Dumbledore's Army (z filmu Harry Potter)

Fireworks (z filmu Harry Potter)


N. Kobaladze: Vesnická zábava (zpívaná verze)
Všechny hlasy zvlášť (klavír) a click-track - zaZIPovaný Audacity projekt - záležitost pro mírně pokročilé. Audacity je svobodný software, který si každý může nainstalovat.


Samostatné hlasy (pouze klavír):


Židovská píseň Shalom chaverim


B. Martinů: Zavírání lesa (Česká říkadla)


A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy
česká lidová píseň Černé oči, jděte spát


K. Perry: Roar


Z. Lukáš: Věneček

Hymny

česká lidová píseň Teče voda (upravil Z. Lukáš)

F. Loewe: My Fair Lady (celé)

F. Loewe: I Could Have Danced All Night, On the Street Where You Live (My Fair Lady)

F. Loewe: Wouldn't It Be Loverly (My Fair Lady)

F. Loewe: I've Grown Accustomed to Her Face (My Fair Lady)

F. Loewe: Get Me to the Church on Time (My Fair Lady)

F. Loewe: I Could Have Danced All Night - konec (My Fair Lady)

Muzikál (filmová podoba) Audrey Hepburn a Rex Harrison

J. A. Hasse: Laudate pueri (Kantiléna s orchestrem a sólisty)

J. A. Hasse: Laudate pueri (profesionální sbor s orchestrem)

J. A. Hasse: Suscitans a terra (Laudate pueri)

J. A. Hasse: Sicut erat in principio (Laudate pueri)

Orovela

  • 1. sloka do 1min 20sec (držíme h, 45sec a, 1min 20sec h)
  • 2. sloka 1min 20sec až 2min 40sec (držíme h, 2min 5sec a, 2min 35sec h)
  • 3. sloka 2min 40sec až 3min 55sec (držíme h, 3min 20sec a, 3min 50sec h)
  • 4. sloka 3min 50sec až do konce (držíme h, 4min 25sec a, 4min 35sec h)

L. Bernstein: One Hand, One Heart (West Side Story)

L. Bernstein: America (West Side Story)

Gruzínská píseň Shen khar venakhi

Naše nahrávky ze zkoušky 6. 6. 2017:

„Originál“ na YouTube: Sbor

B. Britten: Hodie Christus natus est (Ceremony of Carols)

B. Britten: This Little Babe (Ceremony of Carols)

Naše nahrávky ze zkoušky 31. 10. 2017:

P. Koronthály: Jedla bych (z cyklu Dobre je mi, dobre)

Naše nahrávky ze zkoušky 24. 10. 2017:

Naše nahrávky ze zkoušky 6. 6. 2017:

Profesionální sbor:

Koledy

Narodil se Kristus Pán

Soustředění Kantilény Bakov nad Jizerou, červen 2017

Soustředění se velmi vydařilo. Pokud dovalí účastníci nějaké materiály (natočené video ze zkoušky, z večera u ohně, areálu atd.), můžou se poskládat do většího celku (sestříhat).

Samostatná podstránka akce byla zde.

B. Goodman: Sing, Sing, Sing

Vivaldi: Magnificat celý sbor s orchestrem

Vivaldi: Magnificat po jednotlivých hlasech

Magnificat

Fecit potentiam

Suscepit Israel

Gloria patri

Lví král (Kantiléna pouze soprán)

Lví král (Kantiléna pouze alt)

Lví král (Kantiléna soprány s doprovodem klavíru)

Lví král (Kantiléna alty s doprovodem klavíru)

Lví král originál

Dvořák: Povylétla holubice

Dvořák: V poli zrají višně

Laburda: Hluboký járečku

Vlaštovička lítá (upravil F. Pícha)

Lopez: Frozen

Koronthály: Husička divoká

Shemer: Yerushalayim shel zahav (ירושלים של זהב)

Růžička: Our Father

Martinů: Koleda

Směs koled

Narodil se Kristus Pán

moravská lidová píseň: Ešče si zazpívám (upravil M. Raichl)

A. Dvořák: Veleť, vtáčku (z Moravských dvojzpěvů, op. 32)

Z. Lukáš: Věneček

B. Martinů: Vynášení smrti (ze Špalíčku)

W. A. Mozart: Missa brevis D dur

Ph. Williams: Happy

 
kantilena_archiv.1571774574.txt.gz · Poslední úprava: 22.10.2019 22:02 autor: Kristýna Vadassová · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki