Archiv Kantiléna

Sem padnou informace, nahrávky, noty atd., kterými už se nezabýváme.

Koncerty (video)

Záznam z koncertu Děti dětem v Milovicích 31. 5. 2018

Záznam z koncertu v Kině 25. 4. 2018


B. Britten: Missa brevis D dur

Kyrie

Gloria

F. Mendelssohn-Bartholdy: Laudate pueri

ukrajinská lidová píseň Šedryk

česká lidová píseň Teče voda (upravil Z. Lukáš)


lidová píseň Za vodou, za vodou, za vodičkou (upr. Z. Lukáš)

židovská píseň Hava Nagila

B. Martinů: Otvírání studánek

Strana 6

Strana 10

Strana 11

Strana 15

Strana 17

Strana 21


Strana 25 Allegro

Strana 25 Moderato meno

Barytonové solo


W. A. Mozart: Sanctus (z Korunovační mše C dur)

Překlad textu Sanctus (část mše)

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Svatý Pán Bůh zástupů.

Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Nebe i země jsou plny Tvé slávy.

Hosanna in excelsis. Sláva na výsostech.


Dumbledore's Army (z filmu Harry Potter)

Fireworks (z filmu Harry Potter)


N. Kobaladze: Vesnická zábava (zpívaná verze)
Všechny hlasy zvlášť (klavír) a click-track - zaZIPovaný Audacity projekt - záležitost pro mírně pokročilé. Audacity je svobodný software, který si každý může nainstalovat.


Samostatné hlasy (pouze klavír):


Židovská píseň Shalom chaverim


B. Martinů: Zavírání lesa (Česká říkadla)


A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy
česká lidová píseň Černé oči, jděte spát


K. Perry: Roar


Z. Lukáš: Věneček

Česká hymna (trojhlas)

F. Loewe: My Fair Lady (celé)

F. Loewe: I Could Have Danced All Night, On the Street Where You Live (My Fair Lady)

F. Loewe: Wouldn't It Be Loverly (My Fair Lady)

F. Loewe: I've Grown Accustomed to Her Face (My Fair Lady)

F. Loewe: Get Me to the Church on Time (My Fair Lady)

F. Loewe: I Could Have Danced All Night - konec (My Fair Lady)

Muzikál (filmová podoba) Audrey Hepburn a Rex Harrison

J. A. Hasse: Laudate pueri (Kantiléna s orchestrem a sólisty)

J. A. Hasse: Laudate pueri (profesionální sbor s orchestrem)

J. A. Hasse: Suscitans a terra (Laudate pueri)

J. A. Hasse: Sicut erat in principio (Laudate pueri)

Orovela

  • 1. sloka do 1min 20sec (držíme h, 45sec a, 1min 20sec h)
  • 2. sloka 1min 20sec až 2min 40sec (držíme h, 2min 5sec a, 2min 35sec h)
  • 3. sloka 2min 40sec až 3min 55sec (držíme h, 3min 20sec a, 3min 50sec h)
  • 4. sloka 3min 50sec až do konce (držíme h, 4min 25sec a, 4min 35sec h)

L. Bernstein: One Hand, One Heart (West Side Story)

L. Bernstein: America (West Side Story)

Gruzínská píseň Shen khar venakhi

Naše nahrávky ze zkoušky 6. 6. 2017:

„Originál“ na YouTube: Sbor

B. Britten: Hodie Christus natus est (Ceremony of Carols)

B. Britten: This Little Babe (Ceremony of Carols)

Naše nahrávky ze zkoušky 31. 10. 2017:

P. Koronthály: Jedla bych (z cyklu Dobre je mi, dobre)

Naše nahrávky ze zkoušky 24. 10. 2017:

Naše nahrávky ze zkoušky 6. 6. 2017:

Profesionální sbor:

Koledy

Narodil se Kristus Pán

Soustředění Kantilény Bakov nad Jizerou, červen 2017

Soustředění se velmi vydařilo. Pokud dovalí účastníci nějaké materiály (natočené video ze zkoušky, z večera u ohně, areálu atd.), můžou se poskládat do většího celku (sestříhat).

Samostatná podstránka akce byla zde.

B. Goodman: Sing, Sing, Sing

Vivaldi: Magnificat celý sbor s orchestrem

Vivaldi: Magnificat po jednotlivých hlasech

Magnificat

Fecit potentiam

Suscepit Israel

Gloria patri

Lví král (Kantiléna pouze soprán)

Lví král (Kantiléna pouze alt)

Lví král (Kantiléna soprány s doprovodem klavíru)

Lví král (Kantiléna alty s doprovodem klavíru)

Lví král originál

Dvořák: Povylétla holubice

Dvořák: V poli zrají višně

Laburda: Hluboký járečku

Vlaštovička lítá (upravil F. Pícha)

Lopez: Frozen

Koronthály: Husička divoká

Shemer: Yerushalayim shel zahav (ירושלים של זהב)

Růžička: Our Father

Martinů: Koleda

Směs koled

Narodil se Kristus Pán

moravská lidová píseň: Ešče si zazpívám (upravil M. Raichl)

A. Dvořák: Veleť, vtáčku (z Moravských dvojzpěvů, op. 32)

Z. Lukáš: Věneček

B. Martinů: Vynášení smrti (ze Špalíčku)

W. A. Mozart: Missa brevis D dur

Ph. Williams: Happy

 
kantilena_archiv.txt · Poslední úprava: 13.03.2020 16:29 autor: Kristýna Vadassová · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki