Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kantilena [11.02.2020 15:13]
Kristýna Vadassová
kantilena [14.09.2020 13:58] (aktuální)
Kristýna Vadassová
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Kantiléna ====== ====== Kantiléna ======
 +
 +===== Aktuální informace =====
 +  * S ohledem na současnou zdravotní situaci se až do odvolání ruší úterní zkoušky pěveckého sboru Kantiléna.
  
 ===== Akce ===== ===== Akce =====
-  * březennatočení ​CD v Českém rozhlase +  * Nahrávání CD proběhne pravděpodobně v září. 
-  ​* Ve **__středu 29dubna v 19 hodin__** se uskuteční jarní koncert ​brandýském kiněGenerální zkouška od 15.00 kině, kde mohou sboristé ​zůstat až do koncertu+ 
-  * Ve **__středu 6května 18 hodin__** proběhne koncert ​brandýské synagozeGenerální zkouška 17.30 v synagoze+===== Aktuální program ===== 
-  * konec května / začátek června zahraniční zájezd+  - Z. NovákPohádkové písně (nahrávání ​CD) 
 +  ​- B. Smetana: Věno (zpívají pouze oslovení sboristé) 
 +  - A. Dvořák: 3 Moravské dvojzpěvy: Prsten, Voda a pláč, Zelenaj se, zelenaj 
 +  - ZLukáš: Věneček 
 +  - J. Bock: Šumař na střeše (Fiddler on the Roof) 
 +  - Summer Nights, You're the One that I Want (z muzikálu Pomáda - Grease) 
 + 
 +===== Skladby pro lepší náladu ===== 
 +  ​{{ :​kantilena:​la-la-land-choral-highlights.pdf |Noty La La Land}} 
 +  ​[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=7U2l7UlLg1c|La La Land]] 
 +  * [[https://​www.youtube.com/watch?v=EkWQidAzEiU|My Way (Frank Sinatra)]] 
 + 
 +===== Program ===== 
 +==== Deset pohádkových písní (natáčení CD) ==== 
 +{{ :​kantilena:​2020_skolka_sro.pdf | Sešítek not s opravami ​25.2.2020}} 
 + 
 +=== 1. Čerti === 
 +  * Kantiléna (alt) {{ :​kantilena:​2020-02-25_certi_nv.mp3 |}} 
 +  ​V podání mužského sboru {{ :​kantilena:​certi_hv.mp3 |}} 
 + 
 +--- 
 + 
 +=== 2. Cirkus === 
 +{{ :​kantilena:​2020-02-23_cirkus.mp3 |}} 
 + 
 +--- 
 + 
 +=== 3. Karkulka === 
 +{{ :​kantilena:​2020-02-23_karkulka.mp3 |}} 
 + 
 +--- 
 + 
 +=== 4. Mámina vůně === 
 +{{ :​kantilena:​2020-02-23_maminavune.mp3 |}} 
 +Mámina ​vůně falešný zpěv 
 +{{ :​kantilena:​mamina_vune_h.mp3 |}} 
 + 
 +--- 
 + 
 +=== 5. Dvanáct měsíčků === 
 +{{ :​kantilena:​2020-02-23_dvanactmesicku.mp3 |}} 
 +Dvanáct měsíčků falešný zpěv 
 +{{ :​kantilena:​dvanact_mesicku_h.mp3 |}} 
 + 
 +--- 
 + 
 +=== 6O veliké řepě === 
 +{{ :​kantilena:​2020-02-23_repa.mp3 |}} 
 + 
 +--- 
 + 
 +=== 7. Perníková chaloupka === 
 +{{ :​kantilena:​2020-02-23_pernikovachaloupka.mp3 |}} 
 + 
 +--- 
 + 
 +=== 8. Řemesla === 
 +{{ :​kantilena:​2020-02-23_remesla.mp3 |}} 
 + 
 +--- 
 + 
 +=== 9. Sněhurka === 
 +  * 1. hlas {{ :​kantilena:​2020-02-25_snehurka_1.mp3 |}} 
 +  * 2. hlas {{ :​kantilena:​2020-02-25_snehurka_2.mp3 |}} 
 +Sněhurka falešný zpěv 
 +{{ :​kantilena:​snehurka_h.mp3 |}} 
 + 
 +---
  
-===== Nedělní zkoušky ===== +=== 10. Zlatovláska ​=== 
-  * neděle 23. února od 16.00 do 17.00+{{ :​kantilena:​2020-02-23_zlatovlaska.mp3 |}}
  
 ---- ----
  
-  * neděle 8března od 16.00 do 17.00 +==== Nahrávky pohádkových písní beze zpěvu (pouze doprovod) ==== 
-  * neděle 15března od 16.00 do 17.00 +  * 1Čerti {{ :​kantilena:​certi_transp.mp3 |}} 
-  * neděle 22března od 16.00 do 17.00 +  * 2. Cirkus (Když se školka roztleská) {{ :​kantilena:​cirkus_transp.mp3 |}} 
-  * neděle 29března od 16.00 do 17.00 +  * 3Karkulka {{ :​kantilena:​karkulka_transp.mp3 |}} 
-  * neděle 5dubna od 16.00 do 17.00+  * 4Mámina vůně {{ :​kantilena:​mamina_vune_transp.mp3 |}} 
 +  * 5. Dvanáct měsíčků {{ :​kantilena:​o_dvanacti_mesickach_transp.mp3 |}} 
 +  * 6Řepa {{ :​kantilena:​o_velike_repe_transp.mp3 |}} 
 +  * 7Perníková chaloupka {{ :​kantilena:​pernikova_chaloupka_transp.mp3 |}} 
 +  * 8. Řemesla {{ :​kantilena:​remesla_transp.mp3 |}} 
 +  * 9. Sněhurka {{ :​kantilena:​snehurka_transp.mp3 |}} 
 +  * 10Zlatovláska {{ :​kantilena:​zlatovlaska_transp.mp3 |}}
  
 ---- ----
  
-  * neděle 19dubna od 16.00 do 17.00 +==== B. Smetana: Věno ==== 
-  * neděle 26dubna od 16.00 do 17.00 +  * 2tenor {{ :​kantilena:​2020-04-10_veno_2.mp3 |}} 
-  * neděle 3. května od 16.00 do 17.00+  * 1bas {{ :​kantilena:​2020-04-10_veno_3.mp3 |}} 
 +  * 2. bas {{ :​kantilena:​2020-04-10_veno_4.mp3 |}} 
 +  * Noty Věno 
 +  * {{ :​kantilena:​veno_1.pdf |Strana 1}} 
 +  * {{ :​kantilena:​veno_2.pdf |Strana 2}} 
 +  * {{ :​kantilena:​veno_3.pdf |Strana ​3}} 
 +  * {{ :​kantilena:​veno_5.pdf |Strana 4}} 
 +  * {{ :​kantilena:​veno_6.pdf |Strana 5}} 
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=nqWK2MfGVEg|Všechny hlasy]] 
 +  * 1. tenor (nejvyšší hlas - první řádek, horní nota) zpívají: Tereza Lieblová, Petr Malinský, Kateřina Skálová 
 +  * 2. tenor (první řádek, dolní nota) zpívají: Eva Holešovská,​ Petra Moravcová, Jasmína Osmanová 
 +  * 1. bas (druhý řádek, horní nota) zpívá: Richard Bayer 
 +  * 2bas (druhý řádek, dolní nota): zpívá Jan Černý
  
-===== Program =====+----
  
-==== Grease (muzikál Pomáda) ​==== +==== A. Dvořák: Prsten ​==== 
-  * [[https://www.youtube.com/​watch?​v=ZW0DfsCzfq4|Summer Nights]] +  * Noty Prsten 
-  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=7oKPYe53h78|You're the One That I Want]]+  * {{ :kantilena:​prsten_1.pdf |Strana 1}} 
 +  * {{ :​kantilena:​prsten_2.pdf |Strana 2}} 
 +  * {{ :​kantilena:​prsten_3.pdf |Strana 3}} 
 +  * {{ :​kantilena:​prsten_4.pdf |Strana 4}} 
 +  * {{ :​kantilena:​prsten_5.pdf |Strana 5}} 
 +  * {{ :​kantilena:​prsten_6.pdf |Strana 6}} 
 +  * {{ :​kantilena:​prsten_7.pdf |Strana 7}} 
 +  * {{:​kantilena:​dunaj.mp3|Prsten (Dunaj)}} 
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=txTsAsV-hds|V podání sboru Moravské děti]] 
 +  * První a druhý soprán zpívá horní řádek 
 +  * První a druhý alt zpívá dolní řádek
  
 ---- ----
  
-==== Deset pohádkových písní (natáčení CD) ==== +==== A. Dvořák: Voda a pláč ==== 
-{{ :​kantilena:​certi_noty.pdf |Čerti noty}} +  * Noty Voda a pláč 
-  * 1. Čerti {{ :​kantilena:​certi.mp3 |}} +  * {{ :kantilena:voda_1.pdf |Strana 1}} 
-{{ :​kantilena:​cirkus_noty.pdf |Cirkus noty}} +  * {{ :kantilena:voda_2.pdf |Strana 2}} 
-  * 2. Cirkus ​{{ :kantilena:cirkus.mp3 |}} +[[https://www.youtube.com/watch?v=vdaO7D-AmUQ|V podání sboru z Zürichu]] 
-{{ :​kantilena:​karkulka.pdf |Karkulka noty}} +  * První a druhý soprán zpívá horní ​řádek 
-  * 3. Karkulka ​{{ :kantilena:karkulka.mp3 |}} +  * První a druhý alt zpívá dolní ​řádek
-{{ :kantilena:​mamina_vune_noty1.pdf |Mámina vůně noty}} +
-  * 4Mámina ​vůně {{ :​kantilena:​mamina_vune.mp3 |}} +
-{{ :​kantilena:​12_mesicku_-_noty.pdf ​|O dvanácti měsíčkách noty}} +
-  * 5. O dvanácti měsíčkách {{ :​kantilena:​o_dvanacti_mesickach.mp3 |}} +
-{{ :​kantilena:​repa.pdf |O veliké ​řepě noty}} +
-  * 6. O veliké ​řepě {{ :​kantilena:​o_velike_repe.mp3 |}} +
-{{ :​kantilena:​pernikova_chaloupka.pdf |Perníková chaloupka noty}} +
-  * 7. Perníková chaloupka {{ :​kantilena:​pernikova_chaloupka.mp3 |}} +
-{{ :​kantilena:​snehurka.pdf |Sněhurka noty}} +
-  * 8. Sněhurka {{ :​kantilena:​snehurka.mp3 |}} +
-{{ :​kantilena:​zlatovlaska.pdf |Zlatovláska noty}} +
-  * 9. Zlatovláska {{ :​kantilena:​zlatovlaska.mp3 |}} +
-  * 10. Řemesla {{ :​kantilena:​remesla.mp3 |}}+
  
 ---- ----
  
-==== BBrittenMissa brevis D dur ==== +==== ADvořákZelenaj se ==== 
-=== Kyrie === +  * Noty Zelenaj se 
-  * 1. hlas {{ :kantilena:2020-01-14_kyrie_1.mp3 |}} +  * {{ :​kantilena:​zelenaj_1.pdf |Strana ​1}} 
-  * 2hlas {{ :kantilena:2020-01-14_kyrie_2.mp3 |}} +  * {{ :​kantilena:​zelenaj_2.pdf |Strana 2}} 
-  * 3hlas {{ :kantilena:2020-01-14_kyrie_3.mp3 |}} +  * {{ :kantilena:zelenaj_3.pdf |Strana 3}} 
-  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=BNQv2DYLUL0|Všechny hlasy (Celé dílo v podání ​chlapeckého ​sboru King's College)]]+  * {{ :​kantilena:​zelenaj_4.pdf |Strana 4}} 
 +  * {{ :kantilena:zelenaj_5.pdf |Strana 5}} 
 +  * {{ :​kantilena:​zelenaj_6.pdf |Strana 6}} 
 +  * {{ :kantilena:zelenaj_7.pdf |Strana 7}} 
 +  * {{ :​kantilena:​zelenaj_8.pdf |Strana 8}} 
 +  * {{ :​kantilena:​zelenaj_9.pdf |Strana 9}} 
 +  * {{ :​kantilena:​zelenaj_10.pdf |Strana 10}} 
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=QMSxwWqlEKs|V podání sboru z Zürichu]] 
 +  * První a druhý soprán zpívá horní řádek 
 +  * První a druhý alt zpívá dolní řádek
  
-=== Gloria ​=== +---- 
-  * 1. hlas {{ :kantilena:2020-01-14_gloria_1.mp3 |}} + 
-  * 2. hlas {{ :kantilena:2020-01-14_gloria_2.mp3 |}} +==== Z. Lukáš: Věneček ==== 
-  * 3. hlas {{ :kantilena:2020-01-14_gloria_3.mp3 |}} +  * Noty Věneček 
-  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=BNQv2DYLUL0|Všechny hlasy (Celé dílo podání chlapeckého sboru King's College)]]+  * {{ :kantilena:venecek_1.pdf |Strana 1}} 
 +  * {{ :kantilena:venecek_2.pdf |Strana 2}} 
 +  * {{ :​kantilena:​venecek_3.pdf |Strana ​3}} 
 +  * {{ :​kantilena:​venecek_4.pdf |Strana 4}} 
 +  * Celý sbor, zpívá Kantiléna ​{{:​kantilena:​2016-03-08_dvorak_venecek.mp3|Komplet}} 
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=HURNGg6NcUQ|Celý sbor, zpívá Kühnůsbor]] 
 +  * 1. hlas (první řádek, horní nota) {{:​kantilena:​2016-02-09_venecek_1hlas.mp3|1. hlas}} 
 +  * 2. hlas (první řádek, dolní nota) {{:​kantilena:​2016-02-09_venecek_2hlas.mp3|2. hlas}} 
 +  * 3. hlas (druhý řádek, horní nota) {{:​kantilena:​2016-02-09_venecek_3hlas.mp3|3. hlas}} 
 +  * 4. hlas (druhý řádek, dolní nota) {{:​kantilena:​2016-02-09_venecek_4hlas.mp3|4. hlas}}
  
 ---- ----
  
-==== F. Mendelssohn-Bartholdy:​ Laudate pueri ==== +==== Šumař na střeše ​==== 
-  * 1. soprán ​{{ :kantilena:2019-10-08_laudate_1.mp3 |}} +  * Kantiléna ​{{ :kantilena:2020-02-25_fiddler.mp3 |}} 
-  * 2soprán {{ :kantilena:2019-10-08_laudate_2.mp3 |}} +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=RBHZFYpQ6nc&​t=87s|If I Were A Rich Man]] 
-  * Alt {{ :kantilena:2019-10-08_laudate_3.mp3 |}} +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=618IKgQ2wys|Sabbath Prayer]] 
-  * Nejnovější nahrávka celého sboru {{ :kantilena:​2019-11-26_laudate.mp3 |}} +  * [[https://www.youtube.com/​watch?​v=Vvr8AjT0aD0|To Life!]] 
-  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=GI0pYiuWPrI|Všechny hlasy]]+ 
 +---- 
 + 
 +==== Grease (muzikál Pomáda) ==== 
 +  * Pomáda (zpívá Kantiléna) ​{{ :kantilena:2020-02-25_grease.mp3 |}} 
 +  * [[https://www.youtube.com/​watch?​v=ZW0DfsCzfq4|Summer Nights]] 
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=7oKPYe53h78|You're the One That I Want]]
  
 ---- ----
 
kantilena.1581430431.txt.gz · Poslední úprava: 11.02.2020 15:13 autor: Kristýna Vadassová · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki