Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
info [21.05.2020 16:06]
Petra Beránková
info [26.05.2020 17:02] (aktuální)
Petra Beránková
Řádek 18: Řádek 18:
 ====== Aktuální informace ====== ====== Aktuální informace ======
   * Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 {{2020_prijmaci_rizeni.pdf |zde}}   * Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 {{2020_prijmaci_rizeni.pdf |zde}}
-  * Žádáme rodiče žáků, kteří budou od 25května ​docházet do ZUŠ na výuku ​výtvarného oboru keramiky, aby nás informovali o docházce svých dětí a odeslali vyplněné čestné prohlášení. Formuláře odesílejte na e-mailovou adresu sekretariat@zus-brandýs.cz,​ ve výjimečném případě může žák formulář odevzdat před zahájením vyučování.[[http://​www.msmt.cz/​file/​52769_1_1/​|Čestné prohlášení]] +  * Žádáme rodiče žáků, kteří budou od 1června ​docházet do ZUŠ na výuku ​literárně dramatického ​tanečního oboru, aby pedagogy ​informovali o docházce svých dětí a odeslali vyplněné čestné prohlášení. Formuláře odesílejte na e-mailovou adresu sekretariat@zus-brandýs.cz,​ ve výjimečném případě může žák formulář odevzdat před zahájením vyučování.[[http://​www.msmt.cz/​file/​52769_1_1/​|Čestné prohlášení]] 
-  * **Vážení rodiče, v pondělí ​25května ​bude v budově ​u gymnázia ​opět umožněna výuka ​výtvarného oboru keramiky. Na základě dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o ochraně zdraví a provozu ZUŠ jsme zpracovali interní pravidla výuky. Děkujeme za jejich dodržování.** {{ :2020_pravidla_k_vyuce.pdf |Pravidla k výuce}}+  * **Vážení rodiče, v pondělí ​1června ​bude v budově ​ZUŠ opět umožněna výuka ​literárně dramatického ​tanečního oboru. Na základě dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o ochraně zdraví a provozu ZUŠ jsme zpracovali interní pravidla výuky. Děkujeme za jejich dodržování.** {{ :2020_pravidla_vyuky.pdf |Pravidla k výuce}}
   * Výuka hudební nauky a přípravné hudební výchovy bude do konce školního roku probíhat v distanční formě.   * Výuka hudební nauky a přípravné hudební výchovy bude do konce školního roku probíhat v distanční formě.
   * Výuka orchestrů, souborů, sborů, komorních her a nástrojového semináře bude zahájena v září. ​   * Výuka orchestrů, souborů, sborů, komorních her a nástrojového semináře bude zahájena v září. ​
-  * **Výuka literárně dramatického a tanečního oboru zůstává prozatím v distanční formě.**  +   * Děkujeme všem našim žákům i jejich učitelům, kteří úspěšně reprezentovali naši školu v okresních kolech soutěží základních uměleckých škol. Okresní kola v tomto školním roce soutěže uzavřela. {{ :​2020_soutez_okr_vysledky.pdf |Výsledky okresních kol}}
-  ​* Děkujeme všem našim žákům i jejich učitelům, kteří úspěšně reprezentovali naši školu v okresních kolech soutěží základních uměleckých škol. Okresní kola v tomto školním roce soutěže uzavřela. {{ :​2020_soutez_okr_vysledky.pdf |Výsledky okresních kol}}+
  
  
 
info.1590069982.txt.gz · Poslední úprava: 21.05.2020 16:06 autor: Petra Beránková · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki