Výuka ve třídě p. uč. Vitvara

09/01/2023
Hudební

Vážení rodiče, milý žáci z kytarové třídy pana učitele Vitvara,


pan učitel je dlouhodobě nemocný. V týdnu 23. - 27. 01. je zajištěno suplování dle rozvrhu hodin.

V týdnu 16. - 20. 01. se konají pololetní zkoušky, výuka se na hudební oboru ruší a žáci přijdou ke zkoušce dle dohody se suplujícím učitelem.

Od pondělí 30. 01. celou kytarovou třídu přebírá pan učitel Antonín Krňoul. Výborný kytarista a dlouholetý zástupce ředitele v ZUŠ Hostivař v Praze.

Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, pro žáky se nic nemění.


Vedení školy