Informace k začátku školního roku 2023/2024

16/08/2023
Školní aktuality

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU


 Zápis do hudební nauky i do přípravné hudební výchovy bude probíhat elektronicky v týdnu od 28. srpna – 12.00 hod. do 3. září – 12.00 hodin.


 Všem novým žákům školy bude 29. – 30. června rozesláno ID, které umožní v průběhu studia vstup do elektronické žákovské knížky. Toto ID odešleme zákonným zástupcům nových žáků na email, který uvedli v přihlášce. Jednotlivé předměty se žákům v žákovské knížce zobrazí až po první vyučovací hodině.


 Osobní zápis 4. září od 13.00 do 17.00 hodin je nutný do tanečního, literárně dramatického i výtvarného oboru a keramiky. Na základě domluvy se žáky může dojít při zápisu k úpravám v rozvrhu, zejména u literárně dramatického a výtvarného oboru.

 

 Osobní přítomnost 4. září je také nezbytná pro potvrzení termínu individuální výuky v hudebním oboru a doplnění informací do školní matriky. Zároveň je nutné se zapsat do hudebních souborů, orchestrů a pěveckých sborů. Rozpis učeben s určených k zápisu žáků bude na webu školy zveřejněn v pátek 1. září.
Předběžná domluva individuálních hodin je možná od 28. srpna – jméno pedagoga je uvedeno v Seznamech žáků, e-mailové adresy pedagogů jsou k dispozici na webu školy.


  Výuka všech oborů bude probíhat podle aktuálního rozvrhu od úterý 5. září.