Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pripravny [12.06.2019 01:29]
Kristýna Vadassová
pripravny [29.08.2019 19:26] (aktuální)
Kristýna Vadassová
Řádek 4: Řádek 4:
 Pokud jste tuto stránku našli a nejste členové přípravného sboru, vězte, že jde o stránku pro vnitřní použití, nikoli pro styk s veřejností. Pokud jste tuto stránku našli a nejste členové přípravného sboru, vězte, že jde o stránku pro vnitřní použití, nikoli pro styk s veřejností.
  
-===== Vystoupení ​===== +===== První zkouška v září ​===== 
-  * Pondělí 17. června v 18.00 sál ZUŠ. +  * Začínáme v pondělí **__9ří v 17.10__** v sále ZUŠ.
-**Zkouška dle rozvrhu od 17.10, poté přesun do sálu školy, kde sbor vystoupí na vernisáži.** +
-Oblečení nahoře bílé, dole černé, tmavé boty, celkově slavnostní. +
- +
-===== Zkoušky ===== +
-  * Poslední zkouška se koná 24.6.+
  
 ===== Koncertní program ===== ===== Koncertní program =====
 
pripravny.1560295784.txt.gz · Poslední úprava: 12.06.2019 01:29 autor: Kristýna Vadassová · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki