Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kantilena_archiv [ 7.02.2019 22:32]
Kristýna Vadassová
kantilena_archiv [12.06.2019 01:19] (aktuální)
Kristýna Vadassová
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
 +===== Vánoční koncerty (video) =====
 +
 +Video záznam vánočních koncertů:
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=IT6Tpjrsuro&​list=PLw25hzDgZE5NhlV9Vbkbjj3vC6v9qx1UD&​index=6|Koncert v brandýském kině]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​list=PLw25hzDgZE5MqdXymY3JDAVTolWhZ0SZN&​time_continue=2&​v=U0ykuXoopXk|Koncert na Komorním Hrádku]]
  
 ==== Záznam z koncertu Děti dětem v Milovicích 31. 5. 2018 ==== ==== Záznam z koncertu Děti dětem v Milovicích 31. 5. 2018 ====
Řádek 23: Řádek 28:
   * 3. hlas {{:​kantilena:​2019-01-15_hymna_3.mp3|}}   * 3. hlas {{:​kantilena:​2019-01-15_hymna_3.mp3|}}
   * Všechny hlasy {{:​kantilena:​2019-01-15_hymna.mp3|}}   * Všechny hlasy {{:​kantilena:​2019-01-15_hymna.mp3|}}
 +
 +----
 +
 +==== B. Martinů: Otvírání studánek ====
 +  * Nejčerstvější nahrávka z úterní zkoušky s instrumentalisty {{ :​kantilena:​2019-04-16_studanky_komplet.mp3 |}}
 +  * Nahrávka z nedělní zkoušky s instrumentalisty {{ :​kantilena:​2019-04-14_studanky_komplet.mp3 |}}
 +  * Nahrávka Kantilény (7. dubna 2019) {{ :​kantilena:​2019-04-07_studanky_oprava.mp3 |}}
 +  * Celé dílo v podání Moravského komorního sboru {{ :​kantilena:​moravsky_komorni_sbor_-_otvirani_studanek.mp3 | Celé dílo v podání Moravského komorního sboru}}
 +  * Celé dílo v podání Kühnova dětského sboru {{ :​kantilena:​kuehnuv_detsky_sbor_-_otvirani_studanek2.mp3 | Celé dílo v podání Kühnova dětského sboru}}
 +  * Celé dílo v podání Kantilény roku 2001 {{ :​kantilena:​kantilena_-_bohuslav_martinů_-_otvírání_studánek.mp3 | Celé dílo v podání Kantilény z roku 2001}}
 +
 +=== Strana 6 ===
 +  * 1. soprán {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana6_1.mp3 |}}
 +  * 2. soprán {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana6_2.mp3 |}}
 +  * Alty {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana6_34.mp3 |}}
 +  * Všechny hlasy {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana6.mp3 |}}
 +  * Z CD Kantiléna 2001 {{ :​kantilena:​2001_ot_studanek_01.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +=== Strana 10 ===
 +  * Soprány {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana10_12.mp3 |}}
 +  * Alty {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana10_34.mp3 |}}
 +  * Všechny hlasy {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana10.mp3 |}}
 +  * Z CD Kantiléna 2001 {{ :​kantilena:​2001_ot_studanek_02.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +=== Strana 11 ===
 +  * 1. soprán {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana11_1.mp3 |}}
 +  * 2. soprán {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana11_2.mp3 |}}
 +  * Alty {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana11_34.mp3 |}}
 +  * Všechny hlasy {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana11.mp3 |}}
 +  * Z CD Kantiléna 2001 {{ :​kantilena:​2001_ot_studanek_03.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +=== Strana 15 ===
 +  * Soprány {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana15_12.mp3 |}}
 +  * Alty {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana15_34.mp3 |}}
 +  * Všechny hlasy {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana15.mp3 |}}
 +  * Z CD Kantiléna 2001 {{ :​kantilena:​2001_ot_studanek_05.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +=== Strana 17 ===
 +  * 1. soprán {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana17_1.mp3 |}}
 +  * 2. soprán {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana17_2.mp3 |}}
 +  * Alty {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana17_34.mp3 |}}
 +  * Všechny hlasy {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana17.mp3 |}}
 +  * Z CD Kantiléna 2001 {{ :​kantilena:​2001_ot_studanek_06.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +=== Strana 21 ===
 +  * Alto solo {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana21.mp3 |}}
 +  * Z CD Kantiléna 2001 {{ :​kantilena:​2001_ot_studanek_07.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +=== Strana 25 Allegro ===
 +  * Soprány {{ :​kantilena:​2019-02-03_allegrostrana25_12.mp3 |}}
 +  * Alty {{ :​kantilena:​2019-02-03_allegrostrana25_34.mp3 |}}
 +  * Všechny hlasy {{ :​kantilena:​2019-02-03_allegrostrana25.mp3 |}}
 +  * Z CD Kantiléna 2001 {{ :​kantilena:​2001_ot_studanek_09a.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +=== Strana 25 Moderato meno ===
 +  * 1. soprán {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana25_1.mp3 |}}
 +  * 2. soprán {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana25_2.mp3 |}}
 +  * 1. alt {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana25_3.mp3 |}}
 +  * 2. alt {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana25_4.mp3 |}}
 +  * Všechny hlasy {{ :​kantilena:​2019-02-03_strana25.mp3 |}}
 +  * Z CD Kantiléna 2001 {{ :​kantilena:​2001_ot_studanek_09b.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +=== Barytonové solo ===
 +  * Klavír s metronomem {{ :​kantilena:​2010-03-26_baryton.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +==== W. A. Mozart: Sanctus (z Korunovační mše C dur) ====
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=Q5EDTQrVBfU|Originál pro orchestr a smíšený sbor]]
 +  * Nahrávka s orchestrem z nedělní zkoušky {{ :​kantilena:​2019-04-15_sanctus_oprava.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +  * 1. soprán {{ :​kantilena:​2019-03-19_sanctus_1.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +  * 2. soprán {{ :​kantilena:​2019-03-19_sanctus_2.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +  * 1. alt {{ :​kantilena:​2019-03-19_sanctus_3.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +  * 2. alt {{ :​kantilena:​2019-03-19_sanctus_4.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +  * Všechny hlasy {{ :​kantilena:​2019-03-19_sanctus.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +==== Překlad textu Sanctus (část mše) ====
 +
 +Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
 +Svatý Pán Bůh zástupů.
 +
 +Pleni sunt caeli et terra, gloria tua.
 +Nebe i země jsou plny Tvé slávy.
 +
 +Hosanna in excelsis.
 +Sláva na výsostech.
 +
 +----
 +
 +==== Dumbledore'​s Army (z filmu Harry Potter) ====
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=fZane0CwAGg|Originál s orchestrem]] Posunout na 1 minutu 6 vteřin, tam to pro nás začíná
 +
 +  * Rychle (nejnovější nahrávka z 2. dubna) {{ :​kantilena:​2019-04-02_dumbledore.mp3 |}}
 +  * Pomalu (nejnovější nahrávka z 2. dubna) {{ :​kantilena:​2019-04-02_dumbledore_pomalu.mp3 |}}
 +
 +==== Fireworks (z filmu Harry Potter) ====
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=FRVVeMZdVZQ|Originál s orchestrem]]
 +
 +  * Nejnovější nahrávka z 2. dubna {{ :​kantilena:​2019-04-02_fireworks.mp3 |}}
  
 ---- ----
 
kantilena_archiv.1549575148.txt.gz · Poslední úprava: 7.02.2019 22:32 autor: Kristýna Vadassová · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki