Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
kantilena_archiv [13.12.2018 10:19]
Kristýna Vadassová
kantilena_archiv [14.05.2019 22:41]
Kristýna Vadassová
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
 +===== Vánoční koncerty (video) =====
 +
 +Video záznam vánočních koncertů:
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=IT6Tpjrsuro&​list=PLw25hzDgZE5NhlV9Vbkbjj3vC6v9qx1UD&​index=6|Koncert v brandýském kině]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​list=PLw25hzDgZE5MqdXymY3JDAVTolWhZ0SZN&​time_continue=2&​v=U0ykuXoopXk|Koncert na Komorním Hrádku]]
  
 ==== Záznam z koncertu Děti dětem v Milovicích 31. 5. 2018 ==== ==== Záznam z koncertu Děti dětem v Milovicích 31. 5. 2018 ====
Řádek 18: Řádek 23:
 ---- ----
  
 +==== Česká hymna (trojhlas) ====
 +  * 1. hlas {{:​kantilena:​2019-01-15_hymna.mp3|}}
 +  * 2. hlas {{:​kantilena:​2019-01-15_hymna_2.mp3|}}
 +  * 3. hlas {{:​kantilena:​2019-01-15_hymna_3.mp3|}}
 +  * Všechny hlasy {{:​kantilena:​2019-01-15_hymna.mp3|}}
 +
 +----
 +
 +==== W. A. Mozart: Sanctus (z Korunovační mše C dur) ====
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=Q5EDTQrVBfU|Originál pro orchestr a smíšený sbor]]
 +  * Nahrávka s orchestrem z nedělní zkoušky {{ :​kantilena:​2019-04-15_sanctus_oprava.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +  * 1. soprán {{ :​kantilena:​2019-03-19_sanctus_1.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +  * 2. soprán {{ :​kantilena:​2019-03-19_sanctus_2.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +  * 1. alt {{ :​kantilena:​2019-03-19_sanctus_3.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +  * 2. alt {{ :​kantilena:​2019-03-19_sanctus_4.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +  * Všechny hlasy {{ :​kantilena:​2019-03-19_sanctus.mp3 |}}
 +
 +----
 +
 +==== Překlad textu Sanctus (část mše) ====
 +
 +Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
 +Svatý Pán Bůh zástupů.
 +
 +Pleni sunt caeli et terra, gloria tua.
 +Nebe i země jsou plny Tvé slávy.
 +
 +Hosanna in excelsis.
 +Sláva na výsostech.
 +
 +----
 +
 +==== Dumbledore'​s Army (z filmu Harry Potter) ====
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=fZane0CwAGg|Originál s orchestrem]] Posunout na 1 minutu 6 vteřin, tam to pro nás začíná
 +
 +  * Rychle (nejnovější nahrávka z 2. dubna) {{ :​kantilena:​2019-04-02_dumbledore.mp3 |}}
 +  * Pomalu (nejnovější nahrávka z 2. dubna) {{ :​kantilena:​2019-04-02_dumbledore_pomalu.mp3 |}}
 +
 +==== Fireworks (z filmu Harry Potter) ====
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=FRVVeMZdVZQ|Originál s orchestrem]]
 +
 +  * Nejnovější nahrávka z 2. dubna {{ :​kantilena:​2019-04-02_fireworks.mp3 |}}
 +
 +----
  
 ==== N. Kobaladze: Vesnická zábava (zpívaná verze) ==== ==== N. Kobaladze: Vesnická zábava (zpívaná verze) ====
 +
 +  * Všechny hlasy zpívané (nejnovější nahrávka) {{ :​kantilena:​2018-12-02_ohnivebubny.mp3 |}}
 +  * Klavír hraje všechny hlasy {{ :​kantilena:​2018_ves_zabava_vse.mp3 |Všechny hlasy}}
 +
 +----
 +
   * Růžová (1. soprán){{ :​kantilena:​2018-11-16_vesn_11.mp3 |}}   * Růžová (1. soprán){{ :​kantilena:​2018-11-16_vesn_11.mp3 |}}
  
Řádek 55: Řádek 125:
   * Zelená {{ :​kantilena:​2018_ves_zabava_05.mp3 |5. hlas}}   * Zelená {{ :​kantilena:​2018_ves_zabava_05.mp3 |5. hlas}}
   * Bezbarvá {{ :​kantilena:​2018_ves_zabava_06.mp3 |6. hlas}}   * Bezbarvá {{ :​kantilena:​2018_ves_zabava_06.mp3 |6. hlas}}
 +
 +----
 +
 +==== Židovská píseň Shalom chaverim ====
 +  * Nahrávka z koncertu v synagoze {{ :​kantilena:​2018-10-25_shalomsynag.mp3 |}}
  
 ---- ----
Řádek 74: Řádek 149:
   * A já ti uplynu (oba hlasy) {{:​kantilena:​2018-09-25_ajati.mp3|Oba hlasy}}   * A já ti uplynu (oba hlasy) {{:​kantilena:​2018-09-25_ajati.mp3|Oba hlasy}}
   * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=h3r6MQ-byL8|A já ti ulynu (profesionální sbor)]]   * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=h3r6MQ-byL8|A já ti ulynu (profesionální sbor)]]
-  ​* Veleť, vtáčku (oba hlasy) {{:​kantilena:​2018-09-25_velet.mp3|Oba hlasy}} + 
-  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=xRjE4CQq31o|Veleť,​vtáčku (profesionální sbor)]] +---- 
-  * Slavíkovský polečko malý (oba hlasy) {{:​kantilena:​2018-09-25_slavikovsky.mp3|Oba hlasy}}+ 
 +  ​* Veleť, vtáčku (nahrávka z koncertu v synagoze) {{ :​kantilena:​2018-10-25_veletsynag.mp3 |}} 
 + 
 +---- 
 + 
 +  * Slavíkovský polečko malý (nahrávka z koncertu v synagoze) {{ :​kantilena:​2018-10-25_slavikovsynag.mp3 |}}
  
 ---- ----
  
 ==== česká lidová píseň Černé oči, jděte spát ==== ==== česká lidová píseň Černé oči, jděte spát ====
-  * Celý sbor {{:​kantilena:​2018-10-02_cerneoci.mp3|komplet}}+  * Nahrávka z koncertu v synagoze ​{{ :​kantilena:​2018-10-25_cerneocisynag.mp3 |}}
   * 2. hlas {{:​kantilena:​2018-10-02_cerneoci_2.mp3|2. hlas}}   * 2. hlas {{:​kantilena:​2018-10-02_cerneoci_2.mp3|2. hlas}}
  
 
kantilena_archiv.txt · Poslední úprava: 18.11.2019 14:19 autor: Kristýna Vadassová · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki